Blombergsregattan 2023

Seglingen är en distanskappsegling som genomförs i Kinneviken, med start och mål i Blombergs Hamn. Seglingen beräknas ta 3-4 timmar. Båtarna delas upp i klasser efter SRS-tal.

Ange längst upp i anmälan (under Tävling/klass) om ni tänker använda undanvindssegel eller inte, samt om ni bara är två ombord och vill segla Shorthanded.

Skulle det vara så att ni inte vill anmäla er i Sailarena, så går det givetvis också att skicka ett meddelande till segling@blombergsbatsallskap.se eller ringa Per Ola Danielsson på 070 745 75 34. Betalning göras med Swish vid registrering.

Det kommer samtidigt att vara en Hamnfest i Blomberg, så det kommer vara möjligt att köpa lite enklare mat samt dryck.

Inbjudan


Blombergsregattan 2023
Datum: Lördagen den 5 augusti 2023
Plats: Blombergs hamn, Götene
Tävlingens nivå: Blå
Båtklass: SRS och SRS Shorthand
Arrangör: Blombergs Båtsällskap

 1. Regler
  1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i
  Kappseglingsreglerna (KSR).
  1.2 SRS Klassregler gäller.
  1.3 KSR 40.1 gäller under hela tiden en båt är på vattnet, men den gäller inte för en kölbåt
  när båten är förtöjd eller när den tävlande befinner sig under däck. En båt som bryter
  mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner
  lämpligt.
 2. Villkor för att delta
  2.1 Tävlande båt ska vara ansvarsförsäkrad.
  2.2 Tävlingen gäller båtar med SRS/SRSv-tal eller eget mätbrev.
  2.3 Den som är ansvarig ombord ska vara medlem av en klubb ansluten till Svenska
  Seglarförbundet.
  2.4 Varje båt måste ha minst 2 personer ombord.
  2.5 Eventuella begränsningar av besättningens storlek i klassbåtars klassregler gäller inte.
  2.6 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 3, Beslut att kappsegla. Den
  arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som
  inträffat i samband med regattan.
 3. Anmälan
  3.1 Anmälan ska göras i Sailarena senast onsdagen den 2 augusti kl. 23:00.
  Båtar anmälda innan den 30 juli, kommer att vara med i en utlottning, av ett speciellt pris.
  3.2 Anmälningsavgiften är 300 kr och betalas med Swish vid registrering.
  3.3 Efteranmälan kan göras till dubbel avgift senast fredagen den 4 augusti kl. 20:00.
  Efteranmälan kan dock inte göras utan undanvindssegel.
  3.4 Genom anmälan till kappseglingen medges att start och resultatlista publiceras på
  Sailarena.
  3.5 Om ni önskar sjösättning och upptagning med kran, skicka ett meddelande till
  segling@blombergsbatsallskap.se och ange när ni önskar sjösättning, båttyp och ett
  telefonnummer där vi kan kontakta er. Sjösättning och upptagning kostar 300 kr, och
  betalas med Swish vid sjösättning. Meddela detta senast den 2 augusti.
 4. Registrering och besiktning
  4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen lördagen den 5 augusti mellan kl. 9:00
  och kl. 10:00. Tävlingsexpeditionen är belägen vid BBS Klubbhus.
  4.2 Den som är ansvarig ombord ska kunna styrka klubbmedlemskap och båtens mätbrev.
  4.3 En båt, besättning eller utrustning kan när som helst kontrolleras avseende
  överensstämmelse med reglerna. På vattnet kan kappseglingskommittén eller tekniska
  kommittén instruera en båt att omedelbart bege sig till en anvisad plats för besiktning.
 5. Seglingsföreskrifter och information
  5.1 Seglingsföreskrifter och annan officiell information kommer att finnas tillgängligt på den
  officiella anslagstavlan på Sailarena https://www.sailarena.com/sv/se/club/bbs/
  5.2 Kappseglingskommittén kommer när det är möjligt och lämpligt att skicka ut information
  om bana, starttider, säkerhet m.m. Informationen kommer att skickas ut i form av ett
  grupp-sms. Ange vid anmälan det mobilnummer som ni kommer vara nåbar på under
  tävlingsdagen.
  5.3 Om denna inbjudan inte ger svar på alla frågor, så får ni gärna skicka ett meddelande
  till segling@blombergsbatsalskap.se eller ringa Per Ola Danielsson på 070 745 75 34.
 6. Tidsprogram
  6.1 Lördagen den 5 augusti:
  o Tävlingsexpeditionen är öppen för registrering mellan kl. 9:00 och kl. 10:00
  o Första start är kl. 11:00
  o Prisutdelning sker snarast möjligt efter sista båts målgång.
  o Enklare förtäring kommer att finns efter målgång.
 7. Genomförande
  7.1 En kappsegling är planerad.
  7.2 Seglingen kommer att genomföras med SRS-klasser.
  Kappseglingskommittén kommer att placera båtarna i lämpliga SRS-klasser.
 8. Kappseglingsområde och bana
  8.1 Kappseglingen genomförs på Kinneviken.
  8.2 Banan är mellan fasta sjömärken. Start och mål utanför Blombergs hamn.
  8.3 Beräknad seglingstiden för den snabbaste båten är 3 timmar.
 9. Priser
  9.1 Priser till SRS-klassegrare
  9.2 Utlottning av priser till fullföljande båtar, samt tidigt anmälda båtar.
  Datum: 2023-07-14 utg1