Seglingsföreskrifter

Blombergsregattan 2023

Datum: Lördagen den 5 augusti 2023

Plats: Blombergs hamn, Götene

Båtklass: SRS

Arrangör: Blombergs Båtsällskap

1. Regler

  1. Ett alternativt straff kan vid behov delas ut i form av ett tidstillägg på 5 minuter.

2. Ändringar i seglingsföreskrifterna

2.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås på den officiella anslagstavlan på https://www.sailarena.com/sv/se/club/bbs/ senast lördagen den 5 augusti kl. 09:00.

2.2 Ändringar i tidsprogrammet anslås senast lördagen den 5 augusti kl. 8:30.

3. Signaler visade på land

3.1 Signaler kommer inte visas på land. Meddelande till deltagare kommer skickas i form av sms, till det telefonnummer som angavs i anmälan.

4. Starten

4.1 KSR 26 ändras enligt följande: 

  • Inga startflaggor eller klassflaggor kommer att visas i startförfarandet.
  • Starten sker exakt på angiven starttid. Ladda gärna ner en app till telefonen som visar exakt tid med sekunder.
  • En ljudsignal kommer att ges då starten går. Inga övriga ljudsignaler kommer att avges i startförfarandet. Ljudsignalen är bara en markering av starten. Tiden tas från den exakta starttiden, och man ska bortse från en eventuell utebliven ljudsignal.

4.2 Start för första startgruppen A kl. 11:00

Start för andra startgruppen B kl. 11:20 Om det blir 2 starter.

4.3 Om någon del av en båts skrov är på bansidan av startlinjen under sista minuten före båtens startsignal, ska båten segla tillbaka till dess att skrovet är helt på startsidan av linjen innan den startar.

4.4 Enskild återkallelse meddelas genom att flagga X visas med en ljudsignal. Startar inte båten om, får den ett tidstillägg på minst 5 min.

5. Banan

5.1 Startmärken är, från hamnen räknat, 4:e gröna och 1:a röda farledsprickarna. Övriga farledsprickar skall passeras rätt vid start. Bild som förtydligar detta finns på https://www.sailarena.com/sv/se/club/bbs/.

5.2 10 minuter före varje start är farleden reserverad för de som skall starta.

5.3 Banan kommer att anslås senast lördagen den 5 augusti kl.10:15. Den kommer då finnas på https://www.sailarena.com/sv/se/club/bbs/, men kommer också att skickas ut i form av sms.

5.4 Mållinjen är mellan en blå-vit flagga på pirnocken och den gröna farledspricken som ligger på andra sidan farleden, mittemot flaggan. Bild som förtydligar detta finns på https://www.sailarena.com/sv/se/club/bbs/.

5.5 Kappseglingskommittén kommer att försöka anpassa banlängden så att kappseglingen tar cirka 180 minuter att segla.

5.6 Maximitid för första båt i mål är 270 minuter.

5.7 En båt som inte går i mål inom 100 min efter att första båt har gått i mål räknas som inte ha gått i mål (DNF). Detta ändrar KSR 35.

6. Protester och ansökningar om förhandling

6.1 Båtar som avser att protestera, skall visa en röd protestflagga. Gäller båtar längre än 6 meter.

6.2 Protester och ansökningar om förhandling ska lämnas in till regattaexpeditionen eller skickas in som e-post till segling@blombergsbatsallskap.se inom protesttiden och innehålla uppgifter enligt KSR 61.2.

6.3 Protesttiden är 30 minuter efter det att sista båten i tävlingen har gått i mål.

6.4 Kallelse till förhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås senast 30 minuter efter protesttidens utgång. Kallelse kommer om så är möjligt också att skickas ut med e-post.

Datum: 2023-07-14  kl.20:00